Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
00:35
Bardzo często przez łzy mówiła: ,,Dam sobie radę"
— ..
00:35
00:33
6284 ebf1 500
Stollen from9g, but worth it 😂
00:31
00:31
Życie to szalona, cudowna podróż. Panuje w nim chaos, później przychodzi spokój, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, by cieszyć się tą przejażdżką.
— Regina Brett
00:31
0794 41fd 500
Hutt lagoon - Australia. Looks like piece of art
00:30
3972 87ae 500
00:30
4185 5b3a
00:29
00:29
Jeden mężczyzna może cię nauczyć, że wszyscy mężczyźni nie są tacy sami.
— znalezione.
00:29
00:28
00:28
22:04
6910 f720 500
/teotfw
08:54
3098 286b 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viavigil vigil
08:53
9219 ab7f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viavigil vigil
08:53
0246 4ec4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viavigil vigil
08:51
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
15:03
4845 de2e
Reposted fromruthieful ruthieful
14:56
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl