Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
13:57
0754 6d59 500
Reposted byzciachanotherwaytodielinasakuraaizu48hrsblocked
23:44
4671 7259 500
Reposted bylaparisienneinmybetterworldsoundaddictedirmelinmolotovcupcakegreywolffrytkatosiafreewayjustmineSilentForestyoungandstupiduumlautbrianmaydzisniezasneAtaricalaveritelikecrazycrazycrazyverdantforce
16:48
8480 389a
16:47
8235 7f50 500
16:47
16:47
16:46
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viawishyouwerehere wishyouwerehere
16:44
1476 4f63
Reposted fromsoftboi softboi viathatwasntadream thatwasntadream
16:44
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
16:43
Reposted fromjasminum jasminum viathatwasntadream thatwasntadream
16:43
16:43
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viathatwasntadream thatwasntadream
21:23
To uczucie, że ktoś cię chce i pożąda, było uzależniające.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashabbadoo shabbadoo
21:22
9138 dd72 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
21:22
Reposted frombluuu bluuu viashabbadoo shabbadoo
21:22
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viashabbadoo shabbadoo
21:22
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viashabbadoo shabbadoo
21:21
6073 0d33 500
Reposted fromsavatage savatage viashabbadoo shabbadoo
21:21
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black viashabbadoo shabbadoo
21:21
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viashabbadoo shabbadoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl