Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

Jest coś podniecającego w gotowaniu. Możesz jej podać łyżkę z sosem, żeby spróbowała. Możesz stanąć za nią, napierając na jej pośladki, aby pokazać, jak trzeć ser. Może usiąść na blacie, rozchylając uda. Możesz dolewać jej wina bez ograniczeń. W końcu gotujecie. Możesz klepnąć ją w tyłek. Możesz ją ubrudzić, a następnie zdjąć to, co ma na sobie. Możesz ją w końcu nakarmić. A jeśli zrobisz to naprawdę dobrze… Zaprawdę powiadam wam: więcej kobiet doprowadziłem do orgazmu widelcem i makaronem niż innymi częściami ciała.
— no i dlatego lubimy facetów w kuchni.
Reposted frommyu myu viathatwasntadream thatwasntadream
6245 3b58
Reposted from18 18 viavampire-diaries vampire-diaries
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios vialandofmagic landofmagic
2849 cb9a
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialandofmagic landofmagic
7490 7d1d
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
Nieważne gdzie narobisz sobie apetytu, ważne żebyś obiad zjadł w domu.
Reposted fromirie irie vialandofmagic landofmagic
0163 2651 500
Reposted fromnyaako nyaako viathatwasntadream thatwasntadream
1314 4639
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viameriel meriel
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?

June 23 2015

6822 f4a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8886 2b22
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9802 338d

June 10 2015

8784 8e06 500
7239 c3bd
Reposted fromtwice twice viathatwasntadream thatwasntadream

dazedfox:

are you fuckin seeing this?

(Source: zay4ik)
7337 2a10
6652 df1c 500
Reposted fromKiro Kiro viathatwasntadream thatwasntadream

May 20 2015

9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele viameriel meriel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl