Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viathatwasntadream thatwasntadream
4925 93b3 500
Reposted fromEkran Ekran viathatwasntadream thatwasntadream
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
1671 ba3c
2465 ecb8
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viathatwasntadream thatwasntadream

June 25 2015

Jest coś podniecającego w gotowaniu. Możesz jej podać łyżkę z sosem, żeby spróbowała. Możesz stanąć za nią, napierając na jej pośladki, aby pokazać, jak trzeć ser. Może usiąść na blacie, rozchylając uda. Możesz dolewać jej wina bez ograniczeń. W końcu gotujecie. Możesz klepnąć ją w tyłek. Możesz ją ubrudzić, a następnie zdjąć to, co ma na sobie. Możesz ją w końcu nakarmić. A jeśli zrobisz to naprawdę dobrze… Zaprawdę powiadam wam: więcej kobiet doprowadziłem do orgazmu widelcem i makaronem niż innymi częściami ciała.
— no i dlatego lubimy facetów w kuchni.
Reposted frommyu myu viathatwasntadream thatwasntadream
6245 3b58
Reposted from18 18 viavampire-diaries vampire-diaries
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios vialandofmagic landofmagic
2849 cb9a
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialandofmagic landofmagic
7490 7d1d
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
Nieważne gdzie narobisz sobie apetytu, ważne żebyś obiad zjadł w domu.
Reposted fromirie irie vialandofmagic landofmagic
0163 2651 500
Reposted fromnyaako nyaako viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl